Almanca günlük konuşmalarda sık karşılaşabileceğiniz dil bilme ve söyleneni anlama ifadeleri

Sprechen Sie Deutsch?
Almanca konuşuyor musunuz?

Ja, ich spreche ein bißchen Deutsch.
Evet biraz Almanca konuşuyorum.

Nein, ich spreche nicht Deutsch.
Hayır, Almanca konuşmuyorum.

Sprechen Sie Türkisch?
Türkçe konuşuyor musunuz?

Ja, ich spreche Türkisch.
Evet, Türkçe konuşuyorum.

Ich verstehe Deutsch, aber ich kann nicht sprechen.
Almanca anlıyorum, ama konuşamıyorum.

Verstehen Sie?
Anlıyor musunuz?

Verstehen Sie mich?
Beni anlıyor musunuz?

Ich verstehe Sie.
Sizi anlıyorum.

Ich verstehe Sie nicht.
Sizi anlamıyorum.

Ich verstehe alles.
Her şeyi anlıyorum.

Bitte, würden Sie wiederholen?
Lütfen tekrarlar mısınız?

Bitte, sprechen Sie langsam.
Lütfen yavaş konuşunuz.

Ich habe nicht verstanden.
Anlamadım.

Was bedeutet das?
Bu ne demektir?

Was bedeutet das?
Bunun manası nedir?

Was bedeutet dieses Wort?
Bu kelimenin manası nedir?

Wie spricht man dieses Wort aus?
Bu kelime nasıl telaffuz edilir?

Schreiben Sie es, bitte.
Onu yazın lütfen.

Verbessern Sie meine Fehler, bitte.
Hatalarımı düzeltin, lütfen.

Ich habe nichts verstanden.
Hiçbir şey anlamadım.

Ich vergesse die Wörter.
Kelimeleri unutuyorum.

Ich möchte mein Deutsch entwickeln.
Almancamı ilerletmek istiyorum.

Ich möchte Deutsch lernen.
Almanca öğrenmek istiyorum.

Wo haben Sie Deutsch lernen?

Almancayı nerede öğrendiniz?