Azerbaycan Türkçesi Türkiye Türkçesine çok yakın bir lehçe olmakla birlikte bazı ses özellikleri bakımından Türkiye Türkçesinden farklılıklar göstermektedir. Önemli bazı fonetik özellikler şunlardır:

1. Sözcük başındaki kalın k sesleri, Azericede q olur:
qardaş, qadın, qız

2. Çok heceli bazı sözcüklerin sonundaki kalın k sesleri q olur, fakat x veya ğ gibi okunur.
yazdıq, yazacaq, bayraq

Aşiq, layiq, natiq gibi ince sıradaki ünlüden sonra gelen sözcük sonundaki q yazıldığı gibi okunur. Bu sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında sondaki q değişmez: aşiqin, layiqi, vb.

3. Ortada kalın k sesleri bazen x, bazen -q ikizleşip- qq olur:
oxumaq; doqquz

İkizleşme ince k seslerinde de olabilir: səkkiz

. Batı dillerinden alınma sözcüklerde k sesi değişime uğramaz:
krem, maska

4. Tek heceli sözcüklerin sonundaki kalın k sesleri bazen x, bazen ğ olur:
yox, çox;

5. Sözcük sonundaki ince k vokalle başlayan bir ek gelince y olur:
çiçək-çiçəyə

Türkçe asıllı sözcüklerde ince sırada ünlü yanında ğ bulunmaz; onun yerine y sesi bulunur.

6. Sözcük sonundaki q vokalle başlayan bir ek gelince ğ olur:
torpaq-torpağı

7. d sesi ile başlayan eklerin t’li şekilleri yoktur:
gəlmişdim, həyatda

8. Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerde kısa a sesi çoğunlukla ə olur:
qəlb, vətən

9. Arapça ve Farsça kökenli bazı sözcüklerde i sesi e olur:
elan, etiraf

10. Sözcük başındaki bazı y sesleri Azericede bulunmaz:
ildırım, ulduz

11. Sözcük başlarında ı sesi kullanılmaz:
işıq

Not: Tüm bu farklılıkların istisnaları olabilir.