Manual de conversación español-azerí

Sí.
Bəli.
No.
Yox.
¡De acuerdo!
Tamam.
Es imposible.
Qeyri-mümkün.
Por supuesto.
Əlbəttə.
Perfecto
Mükəmməl
Quizás.
Bəlkə

¿Puedo presentarme?
Özümü təqdim edə bilərəmmi?
¿Quién es usted?
Siz kimsiniz?
¿Quién eres?
Sən kimsən?
¿Cómo se llama usted?

Adınız nədir?
¿Cómo te llamas?
Adın nədir?
Me llamo Ramil.
Adım Ramildir.
Mi apellido es Babayev.
Soyadım Babayevdir.
Yo me llamo Ramil Babayev.
Mənim adım Ramil Babayevdir.
Si me permite usted le quiero presentar a mi amigo.
İcazə versəniz sizinlə dostumu tanış etmək istəyirəm.
Don Anar.
Anar Bəy.
Encantado mucho.
Çox şad oldum. (kişilər üçün)
Encantada mucho.
Çox şad oldum. (xanımlar üçün)
¿De qué nacionalidad es usted?
Hansı millətdənsiniz?
¿De qué nacionalidad eres?
Hansı millətdənsən?
Soy turco.
Türkəm. (kişilər üçün)
Soy turca.
Türkəm. (xanımlar üçün)
Soy español.
İspanam. (kişilər üçün)
Soy española.
İspanam. (xanımlar üçün)
¿De qué ciudad viene usted?
Hansı şəhərdən gəlirsiniz?
¿De qué ciudad vienes?
Hansı şəhərdən gəlirsən?
Soy de Tabriz.
Təbrizliyəm.
¿De qué país viene usted?
Hansı ölkədən gəlirsiniz?
¿De qué país vienes?
Hansı ölkədən gəlirsən?
Vivo en Azerbaiyán.
Azərbaycanda yaşayıram.
¿Es usted estranjero?
Xaricisinizmi? (kişidən soruşarkən)
¿Es usted estranjera?
Xaricisinizmi? (xanımdan soruşarkən)
¿Eres estranjero?
Xaricisənmi? (kişidən soruşarkən)
¿Eres estranjera?
Xaricisənmi? (xanımdan soruşarkən)
¿Cuál es su profesión?
Peşəniz nədir?
¿Cuál es tu profesión?
Peşən nədir?
Soy médico.
Həkiməm. (kişilər üçün)
Soy médica.
Həkiməm. (xanımlar üçün)
Soy alumno.

Tələbəyəm. (kişilər üçün)
Soy alumna.
Tələbəyəm. (xanımlar üçün)
Soy abogado.
Vəkiləm. (kişilər üçün)
Soy abogada.
Vəkiləm. (xanımlar üçün)
¿Desde cuándo es usted aquí?
Nə vaxtdan buradasınız?
¿Desde cuándo estás aquí?
Nə vaxtdan buradasan?
Estoy aquí desde un año.
Bir ildir buradayam.
¿Cuántos años tiene usted?
Neçə yaşınız var?
¿Cuántos años tienes?
Neçə yaşın var?
Tengo treinta años.
Otuz yaşım var.
¿Dónde vive su familía?
Ailəniz harada yaşayır?
¿Dónde vive tu familía?
Ailən harada yaşayır?
¿Está usted casado?
Evlisinizmi? (kişidən soruşarkən)
¿Está usted casada?
Evlisinizmi? (xanımdan soruşarkən)
¿Estás casado?
Evlisənmi? (kişidən soruşarkən)
¿Estás casada?
Evlisənmi? (xanımdan soruşarkən)
No, estoy soltero.
Yox, subayam. (kişilər üçün)
No, estoy soltera.
Yox, subayam. (xanımlar üçün).
Sí, estoy casado.
Bəli, evliyəm. (kişilər üçün)
Sí, estoy casada.
Bəli, evliyəm. (xanımlar üçün)
Sí, estoy casado desde cinco años y tengo un hijo.
Bəli, beş ildir evliyəm və bir oğlum var. (kişilər üçün)
Sí, estoy casada desde cinco años y tengo un hijo.
Bəli, beş ildir evliyəm və bir oğlum var. (xanımlar üçün)
Tengo una hermana y dos hermanos.
Bir bacım və iki qardaşım var.
Tengo el pelo negro y los ojos castaños.
Qara saçım və qəhvəyi gözlərim var.
Peso setenta kilos.
Yetmiş kiloyam.
Mido un metro setenta.
Boyum bir yetmişdir.
Soy musulmano.
Müsəlmanam. (kişilər üçün)
Soy musulmana.
Müsəlmanam. (xanımlar üçün)
¿Qué idiomas habla usted?
Hansı dillərdə danışırsınız?
¿Qué idiomas hablas?
Hansı dillərdə danışırsan?
¿Habla usted español?
İspanca danışırsınızmı?
¿Hablas español?
İspanca danışırsanmı?
Sí, hablo un poco español.
Bəli, bir az ispanca danışıram.
No, no hablo español.
Yox, ispanca danışmıram.
He entendido lo que usted ha dicho.
Dediklərinizi anladım.
He entendido lo que has dicho.
Dediklərini anladım.
Usted habla muy bien.
Çox yaxşı danışırsınız.
Hablas muy bien.
Çox yaxşı danışırsan.
Puedo leer pero no puedo hablar muy bien.
Oxuya bilirəm amma çox yaxşı danışa bilmirəm.
Me entiende usted?
Məni anlayırsınızmı?
Me entiendes?
Məni anlayırsanmı?
No le entiendo.
Sizi anlamıram.
No te entiendo.
Səni anlamıram.