Manuale di conversazione italiano-azera

Si.
Bəli.
No.
Yox.
D’accordo!
Tamam.
È impossibile.
Qeyri-mümkün.
Certamente.
Əlbəttə.
Perfetto
Mükəmməl
Chissà
Bəlkə

Mi posso presentare?
Özümü təqdim edə bilərəmmi?
Chi è Lei?
Siz kimsiniz?
Chi sei tu?
Sən kimsən?
Come si chiama?

Adınız nədir?
Come ti chiami?
Adın nədir?
Mi chiamo Ramil.
Adım Ramildir.
Il mio cognome è Babayev.
Soyadım Babayevdir.
Io mi chiamo Ramil Babayev.
Mənim adım Ramil Babayevdir.
Se mi permette voglio presentare il mio amico.
İcazə versəniz sizinlə dostumu tanış etmək istəyirəm.
Don Anar.
Anar Bəy.
Molto piacere.
Çox şad oldum.
Di che nazionalità è?
Hansı millətdənsiniz?
Di che nazionalità sei?
Hansı millətdənsən?
Sono turco.
Türkəm. (kişilər üçün)
Sono turca.
Türkəm. (xanımlar üçün)
Sono italiano.
İtalyanam. (kişilər üçün)
Sono italiana.
İtalyanam. (xanımlar üçün)
Da che città viene?
Hansı şəhərdən gəlirsiniz?
Da che città vieni?
Hansı şəhərdən gəlirsən?
Sono di Tabriz.
Təbrizliyəm.
Da che paese viene?
Hansı ölkədən gəlirsiniz?
Da che paese vieni?
Hansı ölkədən gəlirsən?
Vivo in Azerbaigian.
Azərbaycanda yaşayıram.
È straniero?
Xaricisinizmi? (kişidən soruşarkən)
È straniera?
Xaricisinizmi? (xanımdan soruşarkən)
Sei straniero?
Xaricisənmi? (kişidən soruşarkən)
Sei straniera?
Xaricisənmi? (xanımdan soruşarkən)
Quale è il suo mestiere?
Peşəniz nədir?
Quale è il tuo mestiere?
Peşən nədir?
Sono medico.
Həkiməm. (kişilər üçün)
Sono medica.
Həkiməm. (xanımlar üçün)
Sono scolaro.

Tələbəyəm. (kişilər üçün)
Sono scolara.
Tələbəyəm. (xanımlar üçün)
Sono avvocato.
Vəkiləm. (kişilər üçün)
Sono avvocata.
Vəkiləm. (xanımlar üçün)
Da quando è qui?
Nə vaxtdan buradasınız?
Da quando sei qui?
Nə vaxtdan buradasan?
Sono qui da un anno.
Bir ildir buradayam.
Quanti anni ha?
Neçə yaşınız var?
Quanti anni hai?
Neçə yaşın var?
Ho trenta anni.
Otuz yaşım var.
Dove vive la sua famiglia?
Ailəniz harada yaşayır?
Dove vive la tua famiglia?
Ailən harada yaşayır?
È sposato?
Evlisinizmi? (kişidən soruşarkən)
È sposata?
Evlisinizmi? (xanımdan soruşarkən)
Sei sposato?
Evlisənmi? (kişidən soruşarkən)
Sei sposata?
Evlisənmi? (xanımdan soruşarkən)
No, sono single.
Yox, subayam. (qeyri-rəsmi)
No, sono celibe.
Yox, subayam. (kişilər üçün)
No, sono nubile.
Yox, subayam. (xanımlar üçün).
Sì, sono sposato.
Bəli, evliyəm. (kişilər üçün)
Sì, sono sposata.
Bəli, evliyəm. (xanımlar üçün)
Sì, sono sposato da cinque anni e ho un figlio.
Bəli, beş ildir evliyəm və bir oğlum var. (kişilər üçün)
Sì, sono sposata da cinque anni e ho un figlio.
Bəli, beş ildir evliyəm və bir oğlum var. (xanımlar üçün)
Ho una sorella e due fratelli.
Bir bacım və iki qardaşım var.
Ho i capelli neri e gli occhi marroni.
Qara saçım və qəhvəyi gözlərim var.
Sono settanta chili.
Yetmiş kiloyam.
Sono un metro e settanta.
Boyum bir yetmişdir.
Sono musulmano.
Müsəlmanam. (kişilər üçün)
Sono musulmana.
Müsəlmanam. (xanımlar üçün)
Quali lingue parla?
Hansı dillərdə danışırsınız?
Quali lingue parli?
Hansı dillərdə danışırsan?
Parla l’italiano?
İtalyanca danışırsınızmı?
Parli l’italiano?
İtalyanca danışırsanmı?
Sì, parlo un po’ l’italiano.
Bəli, bir az italyanca danışıram.
No, non parlo l’italiano.
Yox, italyanca danışmıram.
Ho capito quello che ha detto.
Dediklərinizi anladım.
Ho capito quello che hai detto.
Dediklərini anladım.
Parla molto bene.
Çox yaxşı danışırsınız.
Parli molto bene.
Çox yaxşı danışırsan.
Posso leggere ma non posso parlare molto bene.
Oxuya bilirəm amma çox yaxşı danışa bilmirəm.
Mi capisce?
Məni anlayırsınızmı?
Mi capisci?
Məni anlayırsanmı?
Non la capisco.
Sizi anlamıram.
Non ti capisco.
Səni anlamıram.