Örnek kelimesinin Ermenice kökenli olduğu iddiası muhtemelen internette kolay erişilebilir olduğu için yaygın olarak kullanılan Sevan Nişanyan’ın Türkçe Etimolojik Sözlük adlı çalışması sebebiyle bu kadar yayılmıştır. Nişanyan, örnek kelimesi ile ilgili açıklamasını şu şekilde yapmıştır:

Çağ: “suret, benzerlik” [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
örnak اورناك: image, ressemblance TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ornéch: disegno & exemplo di una cosa

Erm ōrinag օրինակ model, nümune, misal, mesel, tarz, usul Erm ōrén օրէն usul, adet, töre, kural OFa awḏēn usul, töre, ayin

Not: Ermenice sözcük 5. yy tarihli İncil tercümesi ve Eusebius tercümesinden itibaren çok yaygın olarak kaydedilmiştir (NPHL sf. 2:1054). Ermenice etimolojisi şeffaftır ( Acar sf. 4:618-619). ör- “yükseltmek, kaldırmak” fiilinden türetilmesi anlam açısından tatmin edici değildir. Türki dillerde 16. yy’dan itibaren görülen kayıtlar (Çağ örnak, Modern Uygurca örnak, Kazakça örnak, Tatarca ürnak) belki Batı Türkçesinden bir alıntıya işaret eder. • Dil Devrimi esnasında öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır.

Bu açıklamada dikkat çeken bir husus Ermenice ile ilgili açıklamadan önce ~ işaretinin kullanılmış olmasıdır. Buna göre kelimenin Ermeniceden Türkçeye geçmiş olduğu iddia edilmemektedir; eğer öyle olsaydı Ermenicenin önünde < işaretinin kullanılması beklenirdi. Fakat not kısmında bunun aksine açıklamalar yapılarak kelimenin Ermenice asıllı olduğu ima edilmektedir.

Nişanyan’ın Çağatay Türkçesi اورناك kelimesinin okunuşunu örnak şeklinde vermesi ya Çağatay Türkçesinin imla özelliklerini bilmemesindendir ya da kelimeyi Ermenicedeki kelimeye daha yakın göstermek için kasten kelimenin okunuşunu bu şekilde vermiştir.

Örnek kelimesi Meydan Larousse’a göre örmek fiilinden -enek eki ile türetilmiştir (değnek kelimesi de değmek fiilinden aynı ekle türetilmiş ve orta hecedeki e ünlüsü düşmüştür). TDK Güncel Türkçe Sözlük’te örnek kelimesinin 1. anlamı şöyle verilmiştir: Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. Bazı Türk lehçelerinde örnek anlamında kullanılan ülgü kelimesinin Azerbaycan Türkçesindeki anlamı şöyledir: Paltar və ya ayaqqabı hissələrini biçmək üçün nümunə; ölçü-biçi, əndazə. Görüldüğü gibi misal, numune anlamlarında kullanılan iki sözcük mukayese edildiği zaman örnek kelimesinin örmek fiilinden türetilmiş olduğu daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

O zaman Ermenicedeki şekil nasıl izah edilebilir? Bazen iki farklı dilde birbirine ses ve anlam bakımından benzeyen kelimeler farklı kökenlerden gelebilmektedir. Mesela İtalyanca sette “yedi” (< Latince septem) ve Sahaca sette “yedi” (<Eski Türkçe yetti) gibi.