Salam!
Здравствуйте!

Sabahınız xeyir!
Доброе утро!

Gününüz xeyir olsun!
Добрый день!

Axşamınız xeyir!
Добрый вечер!

Xoş gəldiniz!
Добро пожаловать!

Sizi gördüyümüzə çox sevindik!
Рады вас видеть!

Gəlişiniz xeyir!
С приездом!

Salam!
Привет!

Xudahafiz!
До свидания!

Sag ol!; Sağ olun!
До свидания!

Xoş getdiniz!
Всего хорошего!

Görüşərik!
До скорой встречи!

Sabaha qədər!
До завтра!

Əlvida!
Прощайте!

Salamat qal!; Salamat qalın!
Счастливо!

Gecəniz xeyrə qalsın!
Спокойной ночи!

bacım
сестра моя

bir cüt gözüm
зеница моего ока

canım
душа моя

əzizim
мой милый (kişi)
моя милая (xanım)

qardaşım
брат мой

dusti mehriban
милый друг

nuri çeşmim
всем моих очей

sevgilim
мой любимый (kişi)
моя любимая (xanım)

gülüm
мой цветок

bülbülüm
мой соловей

sünbülüm
мой колосок

gözəl qızım
моя красивая дочь

göyçək balam
моё милое дитя

körpə balam
моя крошечка

Xanımlar və cavanlar!
Дамы и господа!

Hörmətli həmkarlar!
Уважаемые коллеги!

Əziz dostlar!
Дорогие друзья!

… xanım
Госпожа…

Cənab…
Господин…

Qız!
Девушка!

Oğul!
Молодой человек!

Oğlum!; Oğul!
Мальчик!

Qızım!
Девочка!

Üzr istəyirəm, lütfən deyin…
Извините, скажите, пожалуйста,…

-… necə getmək olar?
-как пройти..?

-… nə ilə getmək olar?
-как проехать..?

-… haradadır?
-где находится..?

-saat neçədir?
-который час?