SAUSSURE ÖNCESİ DİL BİLİMİ
İÖ. V. yüzyıldan beri filiozoflar, Ortaçağdan XX. yüzyılın başına kadar gramerciler dil konusunda sayısız gözlemlerde bulunmuşlar ve genellikle dilden başka bir nesneye bağlanan ilginç düşünceler geliştirmişlerdir. Devamı »